Ferrule Type Z

Product Code: 9764C - Ferrule Type Z 18mm

Product Code: 9766C - Ferrule Type Z 22mm

Product Code: 9767C - Ferrule Type Z 25mm

Product Code: 9768C - Ferrule Type Z 16mm

Latex free.

Ferrule (Type Z) by COOPERS

Our family of brands